מעגלי האחריות תשעז - חידת ראש העיר
נווט למעלה
כניסה
​​​​
​​
​​​​
​​​
 ​​​חידת ראש העיר עכו: "אחות למשה ואהרון הוא שמה של היוצרת,
ניתן לחלק אותו לארבעה, לשניים ולאחד ויש בו כל כך הרבה".