משלים - מהו משל
נווט למעלה
מהו משל ?  
המשל הוא יצירה ספרותית, סיפור קצר, לרוב על חיות, צמחים או חפצים דוממים, שיש בו מוסר-השכל לחיי האדם. כוונת המשל היא למעשים של שני אדם.
מטרת המשל להעביר מסר. למסר של המשל קוראים לקח או מוסר השכל, אשר לפעמים נסתר ולפעמים גלוי. מוסר השכל זהו הדבר אותו לומד הקורא מתוך המשל. ניתן ללמוד מן המשלים על בני האדם: על תכונותיהם, התנהגותיהם ויחסים בין אחד לשני.
במשל ניתן להבחין בין שלושה חלקים:
1. הסיפור עצמו - על החיות, החפצים או הצמחים - זהו המשל.
2. ההסבר של כוונת המשל המתייחס לבני האדם - זהו הנמשל.
3. הלקח שאנו לומדים מתוך המשל על בני האדם - זהו מוסר השכל
 
מאפייני המשל
- סיפור או שיר קצר
- המשל הוא דמיוני ומשעשע
- מספר הדמויות מצומצם
- הדמויות המרכזיות במשל הם בדרך כלל בעלי חיים
- האנשה 
  (נתינת תכונות של אנשים לבעלי חיים, צמחים או דוממים כמו דיבור, רגשות, מחשבות ועוד)
- בין הדמויות נערך דו-שיח
- ריבוי פעלים
- ניגודים
- הזמן והמקום לא מוגדרים
- המשלים מסופרים בזמן עבר
- לכל משל יש מוסר השכל