בית ספר ויצמן
נווט למעלה
70 שנות קיום למדינתנו הנפלאה

תלמידי האהובים,

אנו לקראת שני ימי זיכרון אשר בנו ועיצבו את דמותה של ארצנו:

יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-

והשנה בסימן 70 שנות קיום- 70 שנות גאווה!!!

לכן-

האזינו לשיר התוצרת
שאבו מתוכו נחמה

זה הדור דור ימות המשיח,
מנמנם ולקום מאחר. .
יש לעורר בו אהבה וכבוד וחיבה
וקנאה
לתוצרת הארץ!
לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה
לגבינה
מתוצרת הארץ!
אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג
לך לבחור
מתוצרת הארץ!
יש מכל הזמנים, יש מכל המינים
הב כוחות
לתוצרת הארץ!
אך שומעים יהודים ואינם מבינים
יש מוחות...
מתוצרת הארץ!

אין אחדות באומה הנולדת
אין שרשרת ידיים אחת
אין כתף, אין חזית מאוחדת
אבל יש, אבל יש לא מעט –

המצאות, עזרה הדדית וחום אנושי.

זו ארצנו, האחת והמופלאה,

אותה נאהב עד כלות הנשמה!

*****